Kliknite na vijest da biste pročitali opširniji tekst

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvod |  casto baletimaizvedbe | press clipp |  photovideo


Frederic Chopin

CHOPINIANA LES SYLPHIDES
Praizvedba / First produced:
23 Feb 1907, St Petersburg
Koreografija /
Choreography
Iraida Lukašova (prema / by M. Fokin)
.
Premijera / premiere: 12. 12. 2002.


Johann Strauss ml.

PLES KADETA CADET’S DANCE
Praizvedba / First produced:
28 Feb 1940, Sydney
Koreografija i režija / Choreography and Direction Božica Lisak (prema / by D. Lichine)
Premijera / premiere: 12. 12. 2002.

balet HNK Split 2002 / 2003 CNT Split ballet 

premiere: 12. 12. 2003.

Ballets of Fokin’s type, are considered models for an ideal ballet because they represent a complete combination of dance, drama, and design.  That’s the reason why his choreographies – “Chopiniana”, “Petrushka” and “Firebird” have survived on the world dance scenes until today. “Chopiniana” is one of the most important romantic ballets, which announced the modern currents of classical ballet.
“Cadet’s Dance” is a neoclassical ballet joint with “Chopiniana” by form.  Both of these ballets are one acts, structured around the composer’s instrumental work and choreographic drama.

Baleti Fokinova tipa smatraju se modelima idealnog baleta jer su savršen spoj plesa, drame i dizajna. To je razlog zbog kojeg su njegove koreografije, Chopiniana, Petruška i Žar-ptica, prisutne na svjetskim plesnim scenama do danas. Chopiniana je jedan od značajnih romantičnih baleta, koji je najavio moderne težnje u klasičnom baletu. Ples kadeta je neoklasičan balet koji sa Chopinianom povezuje forma. Oba su baleta jednočinke čiju strukturu čine instrumentalna djela skladatelja i koreografska drama.

cast  CHOPINIANA / LES SYLPHIDES  

PLES KADETA / CADET’S DANCE  cast   

Glazba: Frederic Chopin

Koreografija:
Iraida Lukašova (prema: Mihail Fokin)

Scenografija: Mijo  Adžić

Kostimografija: Dijana Kosec Bourek

Oblikovanje svjetla: Miro Mamić

Oblikovanje zvuka: Ivica Bilić

Baletni majstori:
Tanja Cvitanović, Pileanu Paraschiv

Inspicijent: Elza Tudor Gančević


Plešu:

Muza:
Bruna Reić Šćepanović /
Albina Rahmatuljina

Mladić:
Remus Dimache
L
ev Šapašnjikov
Igor Glushkov

I mazurka:
Sanja Nevešćanin

II mazurka: 
Nonna Čičinina
Elena Nikolaeva

Dva sola:  Korana Bilan
Rodika Namolosu

Elena  Nikolaeva

 

Ansambl:

Korana Bilan, Kristina Dujić, 
Blanka Galić, Tea Jelić, 
Rodika Namolosu,
Snježana Radica, 
Sanja Kalaš, Zvončica Gracin, 
Giorgia Sardone, Maria Rita Losito, 
Lorina Dragičević, Jelena Zekić, 
Nikol Marčić, Buga Jeričević, 
Tatiana Vassilieva,
Daria Chelekhova
S
anja Nevešćanin, Roza Nastoska, 
Srđana Grgurević,
Ivona Marinković, 
Cvita Čurić

Glazba :  Johann Strauss ml.

Koreografija: 
Božica Lisak (premaDavid Lichine)

Scenografija:  Mijo  Adžić

Kostimografija: Leo Kulaš

Oblikovanje svjetla: Miro Mamić

Oblikovanje zvuka: Ivica Bilić

Inspicijent: Elza Tudor Gančević


Plešu:

Direktorica:
Nikša de Marchi / Nonna Čičinina 

General:  Lev Šapašnjikov

I učenica: Rodika Namolosu / Korana Bilan / Daria Chelekhova

II učenica: Albina Rahmatuljina / Elena Nikolaeva

I kadet: Remus Dimache / Romulus Dimache

II kadet: Igor Rogaljski / Remus Dimache

Tambur: Igor Glushkov  / Romulus Dimache

Poštar: Daniel Jagar

La sylphide - pas de deux:  Bruna Reić Šćepanović, Igor Rogaljski


Perpetuum mobile - solo:
Sanja Nevešćanin / Tea Jelić

Remus Dimache / Romulus Dimache

Djevojke: Korana Bilan, Sanja Kalaš, Blanka Galić, Tatiana Vassilieva, Daria Chelekhova, Nikol Marčić

Učenice - mlađe: Korana Bilan, Sanja Nevešćanin, Sanja Kalaš, Tea Jelić, Blanka Galić, Nikol Marčić Tatiana Vassilieva / Starije: Snježana Radica, Buga Jeričević, Kristina Dujić, Daria Chelekhova, Lorina Dragičević / Pappilottes: Jelena Zekić, Zvončica Gracin, Roza Nastoska, Maria Rita Losito, Giorgia Sardone

Kadeti: Remus Dimache, Romulus Dimache, Igor Rogaljski, Daniel Jagar, Igor Glushkov, Leonardo Velettri, Mario Buličić, Ante Kusić, Davor Čakarić, Darko Brkljačić, Ljubo Mateljan, Nikša de Marchi

video  CHOPINIANA / LES SYLPHIDES

PLES KADETA / CADET’S DANCE  video 

 

CHOPINIANA / LES SYLPHIDES

     

PLES KADETA / CADET’S DANCE

     

 

CHOPINIANA / LES SYLPHIDES

PLES KADETA / CADET’S DANCE 

Balet Chopiniana prvi je put prikazan u Marjanskom kazalištu u Sankt Petersburgu 1907, i to kao dobrotvorna predstava u spomen na F. Chopina, s Mihailom Fokinom kao koreografom. Bio je to jedan od prvih Fokinovih baleta i upravo njime je započeo impresivnu svjetsku karijeru i već dvije godine kasnije, Chopiniana je pod vodstvom Djagiljeva i pod nazivom Les Sylphides prikazana u Parizu, u Théâtre du Châtelet.
Toliko puta, mnogi su se koreografi vraćali iznimno podatnoj Chopinovoj glazbi i radili vrhunske koreografije, a Chopiniana je bila upravo jedan od takvih nadahnutih susreta glazbe i plesa. S jedne strane Fokina je Chopinu vodila sklonost koroegrafskoj drami i kraćim baletnim formama, a s druge, pretpostavljivo jak utjecaj imalo je i poznanstvo s Isidorom Duncan koja već 1904. dolazi u Rusiju i pleše uz glazbu Beethovena, Glucka, Chopina, Čajkovskog... No, u Fokinovom postavljanju Chopina, bilo je toliko jakih mjesta da je bilo očito kako je izbor glazbe bio stvar prirodna poput toka rijeke. Sa središnjim valcerom tada neprikosnovene Ane Pavlove, promišljenom suradnjom s Leonom Bakstom kao kostimografom, impostacijom koja je akcentirala polove muškog i ženskog i njihova čeznutljiva mimoilaženja i traganja, Fokin je već tada (uz kasnije Šeherezadu, Petrušku, Daphnis et Chloe...)  napravio jedan od  svojih najboljih baleta, koji je zahvaljujući stilskoj čistoći ostao suverenim vladarem svjetskih pozornica.

Johann Strauss ml., ta ''najmuzikalnija glava 19. stoljeća", taj tvorac brojnih popularnih opereta i još popularnijih valcera bio je i ostao inspiracijom mnogima, pa iznimkom nije ostao ni David Lichine (Lichtenstein / Alshansky), poznati rusko-američki baletan i koreograf, koji je u cjelinu nazvanu Ples kadeta okupio brojne Straussove glazbene motive, većinom valcere.
Dajući im primjereno koreografsko ruho prvi put prikazano 1940. u Sydneyu, u Australiji, Lichine je zapravo uobličio ležernu, simpatičnu i vedru temu u kojoj skupina mladih časnika koji se školuju u obližnjoj Akademiji dolazi na ples u ženski internat, što naravno, rezultira brojnim, strogim pravilima nepredviđenim dogodovštinama, između kadeta i učenica, te generala i direktorice internata.

Uz lagane plesne korake valcera Ples kadeta sadržava i niz baletnih brojeva koji daju raznovrstan pregled standardnih baletnih tehnika i dobar uvid u baletnu tradiciju. Tu je plesačko natjecanje učenica koje sadržava specifične ženske okrete na vrhovima prstiju jedne noge (fouettes); zatim ples bubnjara koreografiran po uzoru na muške solo dionice (varijacije) velikih klasičnih baleta; potom romantični ples u dvoje (pas de deux) zamišljen kao predstava u predstavi i koreografiran po uzoru na poznati romantični balet La Sylphide -  dakle, sve ono što balet čini magnetski privlačnim svakoj narednoj generaciji.

photo CHOPINIANA / LES SYLPHIDES

PLES KADETA / CADET’S DANCE photo   

izvedbeCHOPINIANA / LES SYLPHIDES

PLES KADETA / CADET’S DANCE izvedbe  

 

2002

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

XY

XII

01

02

03

04

05

06

XYZ

06

2003

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

XY

I

07

08

09

10

II

XYZ