Kliknite na vijest da biste pročitali opširniji tekst


SIMFONIJSKI KONCERT ORKESTRA HNK SPLIT

Dirigent
KREŠIMIR ŠIPUŠ

Zbog bolesti mo Šipuša koncertom će dirigirati mo
HARI ZLODRE


HNK Split, 04. 05. 2004. u 19.30h

Koncertni majstor: Julian Nechita
Inspicijent: Elza Tudor Gančević

 


PROGRAM

C. Debussy
POSLJEPODNE JEDNOG FAUNA - PRELUDIJ
Flauta solo:
Snježana Bosotina

F. Mendelssohn Bartholdy
KONCERT ZA VIOLINU I ORKESTAR br. 2, e - mol, op. 64
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo; Allegro molto vivace

Solist:
Aleksandr Andrusenko
violina

* * * * *

L. V. Beethoven
VII SIMFONIJA   A - Dur,  op. 92
Pocco sostenuto - Vivace
Allegretto
Presto - Assai meno presto - Presto
Allegro con brio


KREŠIMIR ŠIPUŠ (1930) Ovaj proslavljeni hrvatski dirigent i skladatelj studij kompozicije završio je 1956. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi mo Stjepana Šuleka, a dirigiranje je usavršavao kod I. Markeviča. Dirigentsku karijeru započinje u operi HNK u Zagrebu, a osobito intenzivno nastavlja je u Francuskoj, podjednako na koncertnim podijima kao i u opernim kućama. Najjači trag ostavio je kao šef i dirigent  Simfonijskog orkestra u Cannesu (1964 - 1972) s kojim je ostvario više od 120 koncerata, a paralelno s time (1968 - 1974) rukovodi i ravna Simfonijskim orkestrom Radio televizije Zagreb s kojim je ostvario više od 50 koncerata. (Dva od njih, Šipuš je realizirao i na Splitskim ljetnim igrama dirigirajući na Peristilu Beethovenovu Devetu simfoniju.) Uz impresivne izvedbe klasičnog repertoara Šipuš je poznat i kao vrijedan promicatelj skladatelja 20. stoljeća kao i suvremenih hrvatskih skladatelja. Zapamćene su tako ostale brojne Šipuševe svjetske praizvedbe djela Klobučara, Cipre, Papandopula, Kuljerića, Šuleka..., kao i značajan Šipušev angažman u radu Zagrebačkog muzičkog biennalea. Od polovice sedamdesetih  pa sve do kraja devedesetih godina 20. stoljeća Šipuš je umjetnički direktor Nacionalnog sveučilišta operne umjetnosti u Oslu, koje postaje domicilnim ishodištem Šipuševe dirigentske i skladateljske  karijere. U dirigentskoj, Šipuš je ostvario nezaboravne koncertne i operne suradnje s više od 30 svjetski priznatih simfonijskih i komornih orkestara, dirigirajući uz najveća solistička imena koncertnog i opernog podija, a u skladateljskoj Šipuš se još od polovice pedesetih godina pojavljuje kao kompozitor širokog dijapazona orkestralnih (npr. Sinfonia per archi), brojnih komornih i zanimljivih dramskih djela (baleti: La Fougue, Zone interdite, Bouquet de Roses; komična opera Lijepa Bartolomeja...).