hnk split

repertoar

novosti

posjet

marketing

arhiv

linkovi

glavna str.

cnt split

repertoire

news

visit

marketing

archive

links

main page

 

frano parać

oko.GIF (11665 bytes)

 

Violic30.jpg (10187 bytes)

Violic40.jpg (9654 bytes)

Violic50.jpg (8973 bytes)

Violic60.jpg (8384 bytes)


FRANO PARAĆ  (Hrvatska - Split, 1948), skladatelj i glazbeni pedagog. Diplomirao je teorijske discipline  1972. i kompoziciju  1975. u klasi prof. Stanka Horvata na  Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se na Studio di fonologia musicale della RAI u Milanu - Italia kod prof. Marina Zuccherija. Djelovao je kao nastavnik na Glazbenoj školi "Blagoje Bersa" u Zagrebu od 1972. do 1977. Od 1978. radi kao profesor  na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od1985. do 1987. obnaša dužnost dekana. I danas je  redovni profesor na Akademiji.  Dobitnik je nagrade  Sedam sekretara SKOJ-a  (1975) za skladbu Ed é subito sera za tri grupe pjevača i veliki simfonijski orkestar,  Josip Slavenski (1979) za skladbu Collegium vocale za šest pjevača,  Nagrada HAZU  (1993) za skladbu Missa Maruliana za sopran, bariton, mješoviti zbor i orkestar, nagradu Međugorje (1994) za Pacem za mješoviti zbor i gudački orkestar, Porin (1993) za skladbu Sarabanda za veliki simfonijski orkestar i Porin (1996) za Gudački kvartet.

Ostvario je bogatu i plodnu suradnju s HNK Split skladajući glazbu za predstave:
Golgotu M. Krleže u režiji Marina Carića, Albatros R. Marinkovića u režiji M. Carića, Strindbergovog Oca u režiji Ž.Mesarić.

HNK Split mu je praizveo djela:
Missa Maruliana u povodu stote godišnjice Kazališta 1993. i Suita Carmina Krležiana (1986.)

  Cantus Diskografija Biografija Frano Parać

 

hnk split

repertoar

novosti

posjet

marketing

arhiv

linkovi

glavna str.

cnt split

repertoire

news

visit

marketing

archive

links

main page

 

editor /web master
mail.gif (4196 bytes)hnk-split@st.htnet.hr

management / marketing
mail.gif (4196 bytes)
hnk-split1@st.htnet.hr

drama / opera / ballet
mail.gif (4196 bytes)
hnk-split2@st.htnet.hr

hosting by
mail.gif (4196 bytes)www.netmedia.hr