HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
S P L I T

O Kazalištu / About the Theatre

slikao JAKELIC
Pročelje zgrade HNK Split Petar Jakelić


Visoki kazališni standard
High Theatrical Standards
U zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu godišnje se izvede 300 predstava, a posjetitelji imaju mogućnost izbora između 20 do 40 različitih opernih, dramskih i baletnih djela kao i koncerata simfonijske i oratorijske glazbe, sa 12 do 14 novih kazališnih produkcija godišnje.
The Croatian National Theatre Building houses over 300 performances a year, its audience being able to choose between 20 to 40 operatic, dramatic and ballet productions as well as symphony concerts and oratorio music, 12 to 14 new productions every year.
Hrvatsko narodno kazalište iz Splita ima stalni operni, dramski i baletni ansambl. Kazalište izvodi raznolik repertoar klasičnih i suvremenih djela iz cjelokupnog svjetskog i domaćeg stvaralaštva.
The Croatian National Theatre of Split has its permanent operatic, dramatic and ballet ensembles. The theatre produces a vast repertoire of classical and modern pieces from all segments of Croatian and world opus.
Produkcija Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita u skaldu je sa visokim kazališnim standardima. Ovu ocjenu sadrže mnogobrojna umjetnička priznanja i nagrade kao i kritički osvrti na profil i kvalitetu produkcija u HNK Split.
The Croatian National Theatre production meets high theatre standards. This opinion has been expressed by critics on the CNT as well as production profile and quality by numerous awards and acknowledgements received.
U zgradi HNK godišnje se izvede 300 do 350 predstava koje vidi 120 do 150 tisuća posjetilaca. Oni imaju mogućnost izbora između 20 do 40 različitih opernih, dramskih i baletnih djela sa 12 do 14 novih produkcija godišnje. Često se priređuju i koncerti simfonijske i oratorijske glazbe koje izvode Orkestar i Zbor Opere HNK Split.
The Theatre Building houses 300 to 350 performances a year that are attended by an audience of 120,000 to 150,000 spectators. They may choose between 20 to 40 operatic, dramatic and ballet productions with 12 to 14 new ones every year. Symphony concerts and oratorio music played by the CNT orchestra and chorus are frequent, too.
Ovu zaista veliku produkciju stvara više od 300 umjetnika i drugih kazališnih radnika stalno angažiranih u Kazalištu uz suradnju preko 150 umjetnika iz Splita i ostalih kazališnih centara Hrvatske i svijeta.
This, really vast, production has been realized by over 300 artists and other theatre staff members full-time employed by the Theatre in co-operation with 150 artists from Split and other Croatian and world theatre centers engaged occasionally.
Kazalište često dobiva pozive na festivale i gostovanja, a sudjeluje i u realizaciji međunarodnih projekata. Izvan Splita, prosječno se godišnje organizira 50 do 70 predstava.
It is often invited to participate at festivals thus being a part of international projects. Every year it gives 50 to 70 guesting performances.
Festival Splitsko ljeto u produkciji HNK Split mjesto je gdje kreativne snage Kazališta ostvaruju svoje najambicioznije produkcije. Na Festivalu Kazalište i grad Split doživljavaju najljepše trenutke, a umjetnički renome produkcija već godinama skreće pozornost najšire javnosti na Split i pridonosi njegovom ugledu kao kulturnog centra i značajnog umjetničkog središta cjelokupne hrvatske kulture.
The Split Summer Festival, organized by the Croatian National Theatre of Split, is where the creative powers of the Theatre make their most ambitious productions. It is the Festival where the Town and the Theatre experience their best moments, Artistic reputation of Festival productions has been, for years now, drawing public attention to Split, contributing to its prestige making it one of the most important centers of the Croatian art and culture.
Operne i dramske produkcije HNK Split često se izravno prenose ili snimaju za televizijski program tako da ih može vidjeti milijunska publika.
Numerous operatic and dramatic productions of the Croatian National Theatre of Split have been broadcasted in live and thus, seen by an audience of millions.
Splićani vole svoje Kazalište, raduju se njegovim uspjesima i rado dolaze u staro zdanje kazališne zgrade, izgrađeno 1883. a temeljito obnovljeno 1979. godine. Grad je spreman podržavati razvoj kazališnog života koji ima vrlo dugu tradiciju u Splitu, iz kojega su došla mnoga velika imena našeg kazališnog stvaralaštva.
The inhabitants of Split love their Theatre, greet its successes and frequent its old building, built in 1883 and thoroughly reconstructed in 1979. The town is willing to continue developing the theatre life which already has a long tradition in Split producing many great names of our theatre life.


Copyright: 1997-98. Updated: 10.04.2001.

povratak / back povratak na glavnu stranicu / back to main page